יונית-לוגו

 

טופס ייפוי כוח

 

אני מייפה את כוחו של _______________________ ת.ז.  ______________________

לאיסוף המוצר שרכשתי באתר “יונית מוצרי מגבת”.

מס’ הזמנה ____________________

שם מבצע ההזמנה _______________________ ת.ז ________________________

חתימה _____________________________ תאריך ________________________